2 veci, ktoré nehovorte dospelému dieťaťu v ťažkostiach

Čeliť búrkam života je univerzálna výzva, a keď naše dospelé deti čelia takýmto výzvam, rodičovstvo nadobudne jemný rozmer. Cieľom tohto článku je poskytnúť rodičom informované rady o tom, čo by malo zostať nevyjadrené, keď čelí dospelému dieťaťu v ťažkostiach, a ilustruje konštruktívne alternatívy na podporu ich odolnosti. Je dôležité pochopiť, ako komunikácia tlačí empatie a z dôverovať môže posilniť putá medzi rodičmi a deťmi a premeniť momenty sklamania na hlbšie, trvalé spojenia.

Slová, ktorým sa treba vyhnúť

Rodičia sú často prvými svedkami zápasov svojich detí. Ale keď sa tieto deti stanú dospelými, tón rozhovoru sa musí vyvinúť. Povedať “ Som z teba sklamaný » **dospelému dieťaťu v ťažkostiach** môže zvýrazniť jeho pocity zlyhania namiesto toho, aby ho motivovalo, aby sa pozbieralo. Vyjadrenie sklamania, aj keď je oprávnené, môže zasiať pochybnosti a viesť k stiahnutiu sa, najmä ak sa dospelý už snaží prekonať svoje ťažkosti.

Podobne pripomenutie minulej chyby pomocou „ hovoril som ti » môže nielen znovu vyvolať pocity odporu, ale aj inhibovať schopnosť jednotlivca poučiť sa zo svojich činov. To znamená premárnenú príležitosť poskytnúť životne dôležitú podporu a môže to zvýšiť emocionálnu záťaž, ktorú už nesie dospelé dieťa.

Vyjadrite podporu a pochopenie

Keď čelíte zložitým situáciám, je dôležité poskytnúť **bezpodmienečnú podporu**. Namiesto kritizovania môžu rodičia povzbudiť **diskusie** a poskytnúť svojmu dospelému dieťaťu bezpečný priestor na vyjadrenie svojich obáv a myšlienok. Práve v týchto chvíľach úprimnej výmeny názorov sa môže objaviť rozpoznanie chýb a hľadanie pozitívnych **riešení**.

Dôležité je nechať minulosť tam, kde je a sústrediť sa na prítomnosť a budúcnosť. Zameraním sa na **príležitosti na učenie** namiesto chýb môžu rodičia premeniť potenciálne demoralizujúci dialóg na konštruktívnu reflexiu a akčný plán.

Vyhnite sa súdom a prebývaniu v minulosti

Je tiež nevyhnutné zdržať sa **súdov** a opakovania starých chýb. Práve tým, že rodičia ponúkajú pomoc pri prekonávaní súčasných prekážok, dávajú najavo svoj záväzok podporovať svoje dieťa na jeho životnej ceste, či už je to **sklamanie** alebo nie. Povzbudzovanie a uisťovanie budujú vzájomnú dôveru a zdôrazňujú, že požiadať o pomoc zostáva vždy platnou možnosťou.

Záver

Prehĺbenie **starostlivá komunikácia** je jedným z najväčších darov, ktoré môžu rodičia dať svojim dospelým deťom, najmä keď prežívajú turbulentné časy. Starostlivý výber slov môže vybudovať putá porozumenia, podpory a povzbudenia, ktoré vydržia aj mimo dočasných problémov. Tieto **konštruktívne** alternatívy, ktoré sa tu ponúkajú, nie sú len hrádzou proti konfliktom, ale slúžia ako základ pre obohatený a odolný vzťah rodič-dieťa.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 2 veci, ktoré nehovorte dospelému dieťaťu v ťažkostiach