5 prezrádzajúcich znakov, že si mýlite lásku a potrebu, podľa psychológa

V snahe o naplnený a hlboký vzťah je niekedy ťažké rozlíšiť pravú lásku od jednoduchej potreby. Zmätok medzi týmito dvoma pocitmi môže viesť k nešťastným a dokonca toxickým vzťahom. Aby ste veci videli jasnejšie, tu je päť výrečných znakov, ktoré podľa odborných znalostí psychológa naznačujú, že si možno mýlite lásku a potrebu.

1. Neustále hľadáte pozornosť a náklonnosť

Aj keď je prirodzené oceniť pozornosť a náklonnosť pochádzajúcu od nášho partnera, niektorí ľudia sú posadnutí touto snahou a zabúdajú na dôležitosť vzájomnej lásky. Neustála potreba pozornosti a náklonnosti môže byť znakom toho, že hľadáte skôr emocionálne potvrdenie a emocionálnu podporu než skutočnú lásku.čo nevyhnutne generuje permanentné napätie a konflikty vo vašom vzťahu.

Ako rozlišovať?

Buďte introspektívni a položte si nasledujúce otázky:

  • Mám tendenciu vyžadovať od partnera lásku a náklonnosť, aj keď mi ju nevie dať?
  • Dokážem cítiť lásku k svojmu partnerovi bez toho, aby som neustále hľadal jeho súhlas alebo uznanie?

Ak je odpoveď na tieto otázky „nie“, môže to naznačovať, že váš vzťah je založený viac na potrebe ako na skutočnej láske.

2. Neustále sa bojíte opustenia od partnera

Strach zo straty partnera a opustenia je často spojený skôr s nedostatkom sebaúcty a emocionálnej závislosti než s úprimnou láskou. V tomto prípade sa váš vzťah stáva zdrojom neistoty a stresu, čo spôsobuje, že sa voči svojej polovičke správate prehnane alebo majetnícky..

Ako rozpoznať tento trend?

Venujte pozornosť svojmu správaniu s partnerom:

  • Cítite žiarlivosť a ohrozenie už len prítomnosťou iných ľudí v partnerskom živote?
  • Bojíte sa, že vás partner bez dobrého dôvodu opustí?

Ak sa v týchto príkladoch spoznáte, znamená to, že vaše vnímanie lásky môže byť ovplyvnené nenaplnenými potrebami a túžbou po emocionálnom bezpečí.

3. Vaše šťastie úplne závisí od vášho vzťahu

Keď vaše šťastie závisí predovšetkým od vášho vzťahu a neviete si predstaviť byť šťastní bez neho, môže to odhaliť zmätok medzi láskou a potrebou.. Skutočná láska vás povzbudzuje, aby ste rástli, rozvíjali sa a objavovali šťastie mimo vzťahu. Na druhej strane emocionálna závislosť môže viesť k zanedbávaniu vlastných túžob a potrieb a sústredeniu sa výlučne na partnerove.

Aké otázky by ste si mali položiť, aby ste lepšie porozumeli?

Zvážte nasledujúce aspekty:

  • Som schopný byť šťastný a milovať svojho partnera bez toho, aby som potreboval, aby ma urobil šťastným?
  • Mám tendenciu cítiť sa stratený alebo prázdny, keď nie som vo vzťahu?

Hľadanie osobného naplnenia nezávisle od vašich romantických vzťahov je nevyhnutné pre nájdenie skutočnej lásky a vyhýbanie sa nešťastným vzťahom založeným výlučne na potrebe.

4. Ste pripravení prijať všetko a odpustiť partnerovi

V určitých situáciách nie je nezvyčajné, že ľudia presvedčení, že sú zamilovaní, sú k svojmu partnerovi príliš zhovievaví a tolerujú škodlivé alebo toxické správanie. Tento prebytok porozumenia a odpustenia môže odhaliť nedostatok sebaúcty a zmätok medzi láskou a potrebou.

Aké indície vám môžu pomôcť?

Zvážte tieto aspekty:

  • Keď vám váš partner ubližuje, klame vám alebo sa správa neúctivo, dokážete si stanoviť hranice a vyžadovať rešpekt, ktorý si zaslúžite?
  • Máte tendenciu minimalizovať škodlivé správanie vášho partnera a znášať ho na úkor vášho vlastného emocionálneho zdravia?

Tento typ správania môže naznačovať skôr emocionálnu závislosť a nerovnováhu vo vašom vzťahu ako úprimnú lásku.

5. Idealizujete si partnera alebo vzťah

Napokon, zamieňanie lásky a potreby môže viesť aj k prílišnej idealizácii vášho partnera alebo vášho vzťahu. V tomto prípade máte tendenciu ignorovať negatívne aspekty a premietať svoje nereálne očakávania na partneračo vytvára nepríjemný tlak pre vás oboch.

Ako si môžeme všimnúť túto idealizáciu?

Položte si tieto otázky:

  • Dokážem vidieť svojho partnera/partnerku takého, aký naozaj je, s jeho vlastnosťami a chybami, bez toho, aby som sa mu/jej snažil pripisovať črty, ktoré on/ona nemá?
  • Myslím si, že náš vzťah musí byť dokonalý a musí spĺňať všetky moje očakávania, aby bol považovaný za „skutočný“ a hodnotný?

Ak si všimnete idealizáciu, môže to naznačovať, že váš pocit lásky pochádza skôr z vašich nenaplnených potrieb a predstáv ako zo skutočného ocenenia vášho partnera a vášho vzťahu.

Venovanie pozornosti týmto znakom je nevyhnutné, aby ste lepšie pochopili povahu svojich pocitov voči partnerovi a vyhli sa nezdravým vzťahom založeným skôr na potrebe než na skutočnej láske. Uvedomenie si týchto prvkov vám môže pomôcť rozvinúť plnohodnotný vzťah založený na úprimnej a vzájomnej láske.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 5 prezrádzajúcich znakov, že si mýlite lásku a potrebu, podľa psychológa