6 neprijateľných spôsobov správania, ktoré nikdy netolerujte, dokonca ani voči tým, ktorých milujete

V romantickom, rodinnom alebo priateľskom vzťahu je normálne snažiť sa pochopiť a ospravedlniť určité správanie ľudí okolo nás. Niektoré situácie sú však netolerovateľné a môžu vážne poškodiť našu psychickú a fyzickú pohodu. V tomto článku odhaľujeme 6 neprijateľných spôsobov správania, ktoré by ste nikdy nemali tolerovať, dokonca ani voči tým, ktorých milujete.

1. Verbálne a/alebo fyzické násilie

Násilie nemá miesto v zdravom a plnohodnotnom vzťahu. Či už slovné (urážky, vyhrážky atď.) alebo fyzické (údery, náhle gestá atď.), treba to brať veľmi vážne a v prípade potreby nahlásiť príslušným orgánom. Utrpenie v dôsledku násilia zo strany milovanej osoby je skutočnou traumou, ktorá zanecháva hlboké následky pre obeť aj pre jej okolie. Nedovoľte, aby sa toto deštruktívne správanie zmocnilo, a rýchlo s ním skoncujte tým, že sa budete chrániť a budete hľadať podporu u blízkych alebo odborníkov.

2. Pohŕdanie

Život s niekým, kto nás neustále zráža, kto sa vysmieva našim rozhodnutiam alebo našim ašpiráciám, je mimoriadne škodlivý pre našu sebaúctu. Pohŕdanie, ktoré cíti osoba, voči ktorej sa tieto postoje premietajú, je zlomyseľnosť. V skutočnosti ničí akúkoľvek šancu na osobný rozvoj a spomaľuje našu schopnosť otvoriť sa ostatným. Ak sa stretávate s pravidelným pohŕdaním zo strany milovanej osoby, skúste jej najprv dať najavo svoje city. Ak nie je viditeľné žiadne zlepšenie, pripravte sa na rozhodnutie chrániť sa dištancovaním sa.

Pohŕdanie môže mať niekoľko podôb:

  • Sarkastické poznámky o vás
  • Neustále kritizujte svoje rozhodnutia a činy
  • Zasmejte sa na svojom hudobnom, oblečení alebo kultúrnom vkuse
  • Naznačovať, že ste nekompetentní v určitých oblastiach
  • Ignorovanie alebo bagatelizovanie vašich úspechov a úsilia

3. Prílišná žiarlivosť a majetníctvo

Žiarlivosť a majetníctvo možno niekedy považovať za „normálne“ správanie v romantickom vzťahu. Môžu sa však rýchlo stať dusivými a nezdravými, keď sa prejavia nadmerne a nekontrolovane. Osoba, ktorá vám bráni žiť svoj život, stretávať sa s priateľmi alebo praktizovať svoje koníčky zo strachu, že o vás príde, sa potom stáva skutočnou záťažou pre váš osobný a profesionálny rozvoj.

Neváhajte stanoviť hranice, aby ste si zachovali slobodu a pohodu. Ak toto správanie pretrváva aj napriek vášmu úsiliu zastaviť ho, možno je načase urobiť si odstup, aby ste sa zachovali a znovu sa zamerali na to, čo je pre vás podstatné.

4. Nedostatok rešpektu

Je nevyhnutné byť rešpektovaný pri rôznych interakciách s ostatnými, či už priateľskými, rodinnými alebo romantickými. Rešpekt je skutočne základom každého zdravého a naplňujúceho vzťahu. Ak je k vám milovaná osoba pravidelne neúctivá (napríklad tým, že neustále mešká, neustále ruší schôdzky, hovorí o vás zle s ostatnými atď.), stáva sa to pre váš vzťah skutočnou prekážkou.

Najprv sa mu pokúste vyjadriť, ako sa cítite, a stanovte si jasné hranice, pokiaľ ide o postoje, ktoré môžete prijať. Ak sa nič nezmení, budete mať na výber: naučiť sa s týmto správaním zaobchádzať alebo sa dištancovať.

5. Opakované klamstvá

Všetci ľudia občas klamú, často preto, aby nezranili alebo nešokovali svoje okolie. Niektorí ľudia však majú tendenciu klamať často, niekedy až nutkavo. Toto správanie, nazývané mýtománia, je veľmi ťažké zvládnuť na dennej báze a vytvára atmosféru, ktorá škodí dôvere, ktorú potrebuje každý zdravý a trvalý vzťah.

Použite rozlišovaciu schopnosť na identifikáciu klamstiev a chráňte sa tým, že sa nebudete manipulovať. Konfrontujte svojho milovaného s ich rozpormi, a ak sa vám zdá, že nie sú schopní zmeniť svoj postoj, zvážte myšlienku dištancovať sa.

6. Nevera

Nevera je neprijateľné správanie pre mnohých jednotlivcov zapojených do exkluzívneho romantického vzťahu. Predstavuje hlbokú zradu a môže podkopať dôveru, ktorú človek má v seba a v partnera. K odhaleniu nevery treba pristupovať čelom a vyžaduje si skutočnú reflexiu vývoja vášho vzťahu.

Položte si správne otázky: prečo k tejto zrade došlo? Ide o opakujúce sa alebo jednorazové správanie? Ste pripravení odpustiť a začať odznova, alebo by ste radšej vzťah ukončili? Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď, každá situácia je jedinečná a zaslúži si zváženie.

Keď sa naučíte rozpoznať týchto 6 toxických a neprijateľných spôsobov správania, pomôže vám to ochrániť vaše blaho a zachovať kvalitu vašich vzťahov s ostatnými. Máte moc vybrať si správanie, ktoré ste ochotní tolerovať, aby ste žili v napĺňajúcom prostredí, ktoré podporuje váš osobný a profesionálny rast.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 6 neprijateľných spôsobov správania, ktoré nikdy netolerujte, dokonca ani voči tým, ktorých milujete