6 výpovedných znakov, že vás vychovali emocionálne nedostupní rodičia

Zistiť, či nás vychovávali emocionálne nedostupní rodičia, môže byť ťažké. Ešte, pochopiť znamenia Táto situácia nám môže pomôcť lepšie porozumieť našim minulým skúsenostiam a tomu, ako ovplyvňujú náš súčasný život. V tomto článku odhalíme 6 výrečných znakov nedostatku citovej dostupnosti našich rodičov.

1. Nedostatok prejavu emócií

Jednou z hlavných charakteristík emocionálne nedostupných rodičov je ich neschopnosť prejaviť vlastné emócie. Takže počas vášho detstva vaši rodičia len zriedka prejavovali radosť alebo náklonnosť, čo mohlo mať vplyv na to, ako v dospelosti chápete a zvládate svoje vlastné emócie.

Skryť negatívne emócie

Je tiež možné, že vaši rodičia systematicky skrývali svoje negatívne emócie, ako je smútok alebo hnev. To môže viesť k všeobecnému pocitu zmätku alebo nedostatočnosti, keď vy sami zažívate tieto emócie ako dospelí.

2. Nedostatok validácie emócií

Keď vyrastáme obklopení ľuďmi, ktorí nie sú schopní potvrdiť svoje emócie, môže to mať hlboký vplyv na náš vlastný emočný manažment. Validácia emócií je rozhodujúca pre budovanie silnej sebaúcty a pomáha deťom pochopiť a zvládnuť svoje vlastné emócie.

Popierajte alebo minimalizujte svoje pocity

Ak vás vychovávali emocionálne nedostupní rodičia, možno popierali alebo minimalizovali vaše emócie. Mohli napríklad povedať „To nie je problém“ alebo „Prestaň plakať“, keď čelili tvojmu smútku, bez toho, aby ti vysvetlili, prečo bol tvoj smútok v tejto situácii pochopiteľný.

3. Žiadna podpora v ťažkých časoch

Ťažké situácie sú súčasťou života a rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu pri pomoci deťom v týchto časoch. Ak vás však vychovávali emocionálne nedostupní rodičia, možno ste v týchto ťažkých časoch nedostali podporu, ktorú ste potrebovali.

Žiadna praktická alebo emocionálna pomoc

Keď dieťa prechádza ťažkými obdobiami, je dôležité, aby mu rodičia poskytli primeranú praktickú a emocionálnu podporu. Ak sa tak nestalo, môže to spôsobiť pocity neistoty a bezmocnosti, ktoré pretrvávajú až do dospelosti.

4. Emocionálne zanedbávanie

Deti potrebujú lásku, náklonnosť a istotu, aby vyrastali vyrovnané a duševne zdravé. Bohužiaľ, keď sú rodičia emocionálne nedostupní, môžu tieto základné potreby zanedbávať.

Málo prejavov náklonnosti

Objatia, pohladenia či nežné slová sú životne dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa. Absencia takýchto prejavov náklonnosti môže viesť k ťažkostiam s prejavovaním lásky vo vašich vzťahoch medzi dospelými.

5. Obmedzená alebo žiadna komunikácia

Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou každého vzťahu, vrátane vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Ak vás vychovávali nekomunikatívni rodičia, možno budete mať problém podeliť sa o svoje nápady a pocity s ostatnými.

Keď vyrastáme bez toho, aby sme sa naučili slobodne sa vyjadrovať, môžeme sa stať dospelými, ktorí majú problém komunikovať jasne a efektívne.

6. Nerealistické očakávania

Záverečná charakteristika emocionálne nedostupných rodičov sa často týka očakávaní, ktoré kladú na svoje deti. Môžu si stanoviť nedosiahnuteľné ciele alebo vyvíjať nadmerný tlak na akademický alebo profesionálny úspech.

Vždy nespokojný, dokonca aj napriek úspechu

Ak boli vaši rodičia emocionálne nedostupní, možno by trvali na tom, aby ste sa vždy mali lepšie, bez ohľadu na to, aký úspech ste dosiahli. Vzniká tak permanentný pocit nespokojnosti a neschopnosti radovať sa z vlastných úspechov.

Rozpoznaním týchto 6 prezrádzajúcich znakov si môžete uvedomiť potenciálny vplyv, ktorý môže mať výchova emocionálne nedostupnými rodičmi na váš život. Pritom budete môcť pracovať na emocionálnych a vzťahových výzvach ktoré môžu z tejto skúsenosti vyplynúť a posunúť sa tak k lepšiemu pochopeniu vášho súčasného správania.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 6 výpovedných znakov, že vás vychovali emocionálne nedostupní rodičia