7 charakterových čŕt spoločných pre ľudí, ktorí mali ťažké detstvo

Ľudia, ktorí zažili ťažké detstvo, sú často poznačení spoločnými povahovými črtami. Postupom času sa tieto vlastnosti udomácnia a ovplyvňujú ich osobnosť a správanie v dospelosti. Uvedomenie si týchto vlastností je nevyhnutné na lepšie pochopenie problémov, ktorým títo jednotlivci čelia, a na pomoc pri dosahovaní ich plného potenciálu v živote. V tomto článku preskúmame sedem z týchto charakterových vlastností.

1. Emocionálna precitlivenosť

Ľudia, ktorí mali ťažké detstvo majú tendenciu byť obzvlášť citliví na emócie. Môže to byť spôsobené nedostatkom emocionálnej podpory počas detstva, čo im sťažovalo naučiť sa správne zvládať svoje pocity. Táto precitlivenosť sa môže prejaviť vo forme veľkej empatie voči druhým alebo ťažkostí so skrývaním vlastných emócií. Môže to viesť aj k prehnanej reakcii v prípade stresu alebo nebezpečenstva.

Možné riešenia:

 • Naučte sa rozpoznávať svoje emócie a prijímať ich bez súdenia
 • Rozvíjajte techniky zvládania stresu, ako je meditácia a hlboké dýchanie
 • Precvičujte si pozitívnu afirmáciu a sebasúcit

2. Neisté pripevnenie

THE vyhýbavé deti, najmä u tých, ktorí zažili traumu alebo nedostatok rodičovskej podpory, sa môžu v dospelosti rozvinúť problémy s väzbou. Oni často sa obávajú intimity a majú problémy s nadväzovaním zdravých vzťahov s ostatnými. Môže tiež viesť k nadmernej závislosti od iných, čo vedie k spoluzávislosti.

Ako vytvoriť bezpečnejšie odkazy?

 • Naučte sa vyjadrovať svoje potreby a limity vo vzťahu
 • Postupne sa otvárajte ostatným a dôverujte im
 • Pestujte si sebaúctu, aby ste nehľadali neustály súhlas od ostatných

3. Krehké sebavedomie

Ľudia, ktorí mali ťažké detstvo, budú pravdepodobne trpieť nízkym sebavedomím. Môžu mať pocit, že ich potreby a túžby sú menej dôležité ako potreby iných a že si nezaslúžia šťastie ani úspech. Toto presvedčenie často vedie k nedostatku sebadôvery, čo im môže brániť v plnení ich potenciálu.

Tipy na budovanie sebavedomia:

 1. Stanovte si dosiahnuteľné ciele a oslavujte malé víťazstvá
 2. Zamerajte sa skôr na svoje kvality a úspechy ako na svoje chyby
 3. Prijímajte komplimenty bez toho, aby ste ich znehodnotili

4. Tendencia k sebasabotáži

U niektorých ľudí, ktorí mali ťažké detstvo, si uvedomujú, že v minulosti boli zbavení úspechu alebo šťastia, vyvinú nevedomý strach z úspechu. Obávajú sa zlyhania, a preto sa rozhodnú sabotovať, aby nečelili sklamaniu alebo poníženiu. Môže to zahŕňať nadmernú sebakritiku, prokrastináciu alebo odmietanie riskovať.

Stratégie boja proti sebasabotáži:

 • Definujte akčný plán a držte sa ho, aj keby to znamenalo vystúpiť zo svojej komfortnej zóny
 • Obklopte sa ľuďmi, ktorí podporujú vaše túžby a veria vo váš potenciál

5. Potreba kontroly

Ľudia, ktorí vyrastali v chaotickom alebo nebezpečnom prostredí, môžu pociťovať zvýšenú potrebu udržať si kontrolu nad svojimi životmi. Táto túžba sa môže prejaviť ako obsedantno-kompulzívne správanie, perfekcionizmus alebo neschopnosť delegovať. Ak sa táto potreba kontroly dostane do extrému, môže to spôsobiť zbytočný stres a emocionálne vyčerpanie.

Naučte sa pustiť:

 • Prijmite, že niektoré veci sú mimo našej kontroly a zamerajte sa na to, čo sa dá skutočne zvládnuť
 • Osvojte si flexibilné myslenie, aby ste sa prispôsobili zmenám a našli kreatívne riešenia problémov
 • Precvičujte si súcit so sebou samým, keď ste nedokonalí alebo čelíte novým situáciám

6. Disociácia a emocionálne odpojenie

Aby sa niektorí ľudia vyrovnali s bolesťou alebo traumou, ktorú zažili počas detstva, naučia sa oddeliť svoje emócie od svojich súčasných skúseností. Tento obranný mechanizmus je užitočný na prežitie v nepriateľskom prostredí, ale stáva sa problematickým, keď sa traumatické udalosti skončia. Postihnutí jedinci môžu mať problémy s prežívaním pocitov alebo spájaním sa s ostatnými autentickými a hlbokými spôsobmi.

Znovu sa spojte so svojimi emóciami:

 1. Veďte si denník, v ktorom vyjadríte svoje pocity a doplníte svoje skúsenosti slovami
 2. Vytvorte si každodennú meditačnú rutinu, aby ste zlepšili svoje emocionálne povedomie
 3. Preskúmajte alternatívne terapie, ako je EMDR (desenzibilizácia a regenerácia pohybu očí) alebo hypnoterapia na liečbu traumy z minulosti

7. Hyper bdelosť a posttraumatický stres

U jedincov, ktorí mali v detstve traumatické zážitky, môže byť hyper vigilancia spôsobom, ako sa chrániť pred možnými hrozbami. To však často vedie k pretrvávajúcej stresovej reakcii, ktorá spôsobuje fyzické a psychické prejavy, ako je svalové napätie, všeobecná úzkosť alebo opakujúce sa nočné mory.

Nástroje na uľahčenie zvýšenej ostražitosti:

 • Pravidelné fyzické cvičenie na uvoľnenie napätia a zníženie stresu
 • Pomocou relaxačných techník, ako je meditácia všímavosti alebo joga
 • Kontaktujte odborníka v oblasti duševného zdravia, aby ste mohli pracovať na spúšťačoch a príznakoch posttraumatického stresu

Univerzálna cesta k uzdraveniu a osobnému rastu po ťažkom detstve neexistuje. Každý človek musí nasledovať svoj vlastný proces, aby lepšie pochopil a prijal svoju minulosť a stal sa tým, kým chce byť. Najdôležitejšie je nikdy nestratiť nádej v seba a svoju schopnosť rásť, meniť sa a prekvitať.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 7 charakterových čŕt spoločných pre ľudí, ktorí mali ťažké detstvo