7 spôsobov správania, ktoré prezrádzajú zastrašujúcu osobnosť bez toho, aby o tom vedeli

Niektorí ľudia majú takú silnú prítomnosť, že dokážu zastrašiť ostatných bez toho, aby to mali v úmysle. Ich osobnosť, ich hlas či dokonca charizma vyžarujú takú silu, že sa okamžite cítime vystavení skúške, keď sme v ich spoločnosti. Tu je sedem spôsobov správania, ktoré prezrádzajú zastrašujúcu osobnosť, a ako ich zmierniť, aby ste vytvorili harmonické vzťahy s vašimi blízkymi.

1. Autoritatívny postoj

Nedostatok počúvania a tendencia vždy chcieť presadiť svoje nápady sú často považované za znaky autoritárskeho postoja. Tento spôsob fungovania môže naše okolie rýchlo znepríjemniť a spôsobiť napätie v našich sociálnych vzťahoch. Aby sme sa tomu vyhli, je nevyhnutné pracovať na našich schopnostiach počúvať a brať do úvahy názory ostatných pred prijatím rozhodnutí.

Prejav empatie

Aby sme nuansovali túto charakterovú črtu, musíme sa to naučiť prejav empatie, to znamená postaviť sa na miesto iných a snažiť sa pochopiť ich pocity a potreby. Táto zručnosť sa môže časom rozvíjať a zlepší našu komunikáciu s našimi blížnymi.

2. Uzavretá reč tela

Je dôležité si uvedomiť, že reč nášho tela často povie viac ako naše slová. Takže, ak zaujmeme uzavretý postoj, vždy so skríženými rukami a prezieravým pohľadom, môže to byť z našej strany vnímané ako signál zastrašovania alebo odstupu.

Opravte si držanie tela

Aby sme sa vyhli tomuto dojmu, musíme dávajte pozor na reč nášho tela a rozhodnite sa pre otvorenejšie gestá, ako je úsmev, udržiavanie očného kontaktu alebo dokonca používanie pohybov rúk na ilustráciu našich myšlienok.

3. Tón hlasu, ktorý je príliš hlasný alebo krehký

Naši rovesníci sa tiež môžu cítiť vystrašení naším tónom hlasu. Ak je príliš silný alebo krehký, môže u ostatných vyvolať pocit nepohodlia. Na zlepšenie tohto aspektu našej komunikácie je nevyhnutné precvičiť si ovládanie hlasitosti a osvojenie si pokojného a pokojného hlasového registra.

Uvedomte si svoju hladinu zvuku

Dobrým cvičením je uvedomte si svoju hladinu zvuku počas rozhovorov s ostatnými: to nám umožní vyhnúť sa zvyšovaniu hlasu a uprednostňovať pokojnú a harmonickú komunikáciu.

4. Nedostatok rešpektu k osobným hraniciam

Keď napadnete niekoho do osobného priestoru bez jeho súhlasu, môže to vyvolať pocit zastrašovania. Je preto dôležité zabezpečiť rešpektovanie osobných hraníc každého a vyhýbať sa otázkam, ktoré sú príliš rušivé alebo príliš dotykové bez toho, aby to bolo vhodné.

Naučte sa rešpektovať súkromie iných

Na zlepšenie tohto správania môžeme pracovať na našej schopnosti vnímať neverbálne signály ktoré naznačujú, že človek potrebuje viac priestoru. To nám umožní lepšie pochopiť a rešpektovať potreby a limity našich partnerov.

5. Tendencia k systematickému porovnávaniu

Neustále porovnávanie našich úspechov s úspechmi iných môže vytvoriť nezdravú klímu a prispieť k zastrašujúcej atmosfére. Namiesto vytvárania konkurencie je lepšie posilniť individuálne silné stránky a podporovať vzájomnú podporu medzi rovesníkmi.

Oslávte úspechy iných

Musíme sa to naučiť oslavovať úspechy inýchbez pochýb o našich vlastných úspechoch. Podporovaním spolupráce namiesto súťaženia máme všetky šance na vytvorenie zdravých a výživných vzťahov s ľuďmi okolo nás.

6. Túžba kontrolovať situácie

Vždy chcieť všetko kontrolovať môže byť pre naše okolie veľmi zaťažujúce. Aby ste sa vyhli tomuto dodatočnému tlaku, je nevyhnutné, aby ste si vybrali svoje bitky a nechali ostatných vyjadriť svoj názor a prevziať iniciatívu.

Vedieť, ako sa pustiť

Učiť sa vedieť, ako sa pustiť v určitých situáciách nám môže umožniť získať pokoj, ale aj ponúknuť svojmu okoliu viac príležitostí na sebavyjadrenie a prispieť k pozitívnej kolektívnej dynamike.

7. Nedostatok sebavedomia

Paradoxne, nedostatok sebavedomia nás môže viesť k zastrašujúcemu správaniu, aby sme zamaskovali vlastnú neistotu. V tomto prípade je dôležité pracovať na našej sebaúcte a snažiť sa rozvíjať sebadôveru a zároveň dávať pozor, aby sme neskĺzli do arogancie alebo agresivity.

Nájsť rovnováhu medzi sebadôverou a pokorou

Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi sebadôverou a pokorou: to nám pomôže presadiť sa bez drvenia iných a podporovať vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a ohľaduplnosti.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 7 spôsobov správania, ktoré prezrádzajú zastrašujúcu osobnosť bez toho, aby o tom vedeli