7 znakov, že ste vyrastali s nezrelými rodičmi

Predstavte si svet, kde každý rodič stelesňuje múdrosť, predvídavosť a emocionálnu stabilitu. To je často ideál, o ktorý sa usilujeme, no realita môže byť veľmi odlišná. V zložitosti rodinných vzťahov je vplyv rodičov na ich deti nepopierateľný a niekedy je táto dynamika poznačená znakmi rodičovskej nezrelosti. Rozpoznanie týchto znakov môže byť prvým krokom k hlbšiemu pochopeniu seba a svojej histórie. V tomto článku budeme skúmať 7 znakov, že ste vyrastali s nezrelými rodičmia ako toto vzdelávanie mohlo ovplyvniť váš rozvoj.

Ťažké umenie odmietnuť

V rodine, kderodičovská nezrelosťje bežné, že sa deti učia byť príliš ústretové, čím sa vytvára kľukatá cesta s ťažkosťami povedz nie dospelosti. Táto neschopnosť odmietnuť sa môže rozšíriť zo súkromnej sféry do profesionálnej sféry, kde strach zo sklamania je dedičstvom tejto blahosklonnosti naučenej od kolísky.

Medzi láskou a emocionálnou búrkou

Je prirodzenémiluj svojich rodičovale táto láska môže byť zmiešaná s frustrácia a hnev, najmä keď si spätne uvedomíme ich slabé stránky. Prijatie tejto emocionálnej dichotómie je často kľukatá cesta pre tých, ktorí vyrastali s rodičmi, ktorí boli slabo schopní zvládať svoje vlastné emócie, a teda dohliadať na emócie svojich detí.

Skrytie pravdy pre mier v rodine

Ďalším jasným znakom je tento neustály pocit, že musíte skrývať pravdy vyhnúť sa konfliktom alebo jednoducho zabrániť nesúhlasu rodičov. Tento spôsob fungovania vedie k forme dvojitého života, kde je úprimné sebavyjadrenie odsúvané do úzadia a uprednostňuje zachovanie neistého pokoja za cenu vlastnej emocionálnej integrity.

Rodinné role, nepreniknuteľná zvieracia kazajka

Keď rodina funguje podľa strnulé roly ktoré pretrvávajú, je brzdený rozvoj vzťahov. Tí, ktorí vyrastali v takýchto súvislostiach, poznajú pocit stagnácie v úlohe, ktorá im bola od detstva pridelená, či už ide o sprostredkovateľa, úspech v rodine, alebo vzdorovité dieťa, bez priestoru na skutočné osobné dozrievanie.

Puto, ktorému bráni nepochopenie

Snáď najbolestivejší je pocit, že naši rodičia, tieto postavy, o ktorých sa predpokladá, že nás poznajú lepšie ako ktokoľvek iný, nevidia ani neuznávajú skutočná osobnosť. Vyrastať s nezrelými rodičmi môže znamenať žiť so smutnou realitou, že sa možno nikdy nesnažili úplne pochopiť, kto sme.

Úzkosť počas rodinných stretnutí

THE rodinné stretnutia potom sa stanú zdrojmiúzkosť, nie chvíle radosti. Deti vychovávané nezrelými rodičmi majú z týchto príležitostí strach, vediac, že ​​staré, nevyriešené konflikty sa pravdepodobne znovu objavia, prebúdzajú staré rany a nefunkčné komunikačné vzorce.

Túžba po láske a prijatí

Nakoniec, napriek všetkej láske, ktorú chceme dať, narážame na pocit bytia nepochopený A neakceptovaný je ťažké bremeno. Je to tichá dráma mnohých detí nezrelých rodičov, nesúcich v sebe tento hlad po úprimnej náklonnosti a súhlase, ktorý sa často zdá byť neuspokojený.

Tvárou v tvár týmto skúsenostiam však existuje cesta nádeje. Zapojte sa do procesu psychologická terapia a osobné obohatenie prostredníctvom špecializovaného čítania môže byť život zachraňujúcim prístupom. Pracovať na sebe, aby ste si napravili stigmu komplikovaného detstva, je možné a vytvoríte si tak priestor pre rast a nadobudnutie citovej zrelosti, ktorú možno od rodičov nedostanú.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 7 znakov, že ste vyrastali s nezrelými rodičmi