Ak je internet doma pomalý, je to preto, že nepoznáte tieto 3 tipy na vyriešenie problému

Keď je naše internetové pripojenie pomalé, môže to ovplyvniť všetko, čo robíme online, a spôsobiť frustráciu. Našťastie existujú spôsoby, ako tento problém vyriešiť. Tu sú 3 tipy, ktoré vám pomôžu zvýšiť rýchlosť vášho internetového pripojenia.

Tip #1: Reštartujte svoj internetový box a skontrolujte kabeláž

Aj keď sa to môže zdať zrejmé, prvým krokom k vyriešeniu problému s nízkou rýchlosťou je často jednoduché reštartovanie internetového boxu. Na modernom zariadení sa niekedy môžu vyskytnúť dočasné problémy, ktoré si vyžadujú reštart.

Správne reštartovanie boxu:

 1. Odpojte napájací zdroj z krabice;
 2. Počkajte asi 10 sekúnd;
 3. Znovu pripojte napájanie;
 4. Počkajte, kým sa znova rozsvietia normálne kontrolky.

Po reštartovaní otestujte svoje pripojenie, aby ste zistili, či sa rýchlosť zvýšila. Ak to tak nie je, skontrolujte aj káble spájajúce váš box s vašimi zariadeniami, ako aj s telefónnym konektorom. Poškodený alebo nesprávne pripojený kábel môže spôsobiť stratu výkonu.

Tip č. 2: Optimalizujte umiestnenie a konfiguráciu smerovača

Umiestnenie smerovača

V mnohých prípadoch pomalý internet súvisí s umiestnením vášho bezdrôtového smerovača. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť rušenie a znížiť dosah signálu Wi-Fi.

Tu je niekoľko tipov na optimalizáciu umiestnenia smerovača:

 • Umiestnite ho na centrálne miesto vo svojom dome;
 • Zdvihnite ho, napríklad umiestnením na poličku;
 • Udržujte ho mimo dosahu kovových predmetov, ktoré môžu blokovať vlny;
 • Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

Konfigurácia smerovača

Váš smerovač má tiež nastavenia, ktoré je možné upraviť, aby sa zvýšila rýchlosť internetového pripojenia. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba skontrolovať:

 1. Aktualizujte firmvér smerovača: Výrobcovia pravidelne vydávajú aktualizácie, ktoré opravujú problémy a zlepšujú výkon;
 2. Prispôsobenie kanálov Wi-Fi: Ak viacero sietí používa rovnaký kanál, môže to spôsobiť rušenie a znížiť rýchlosť. Vyskúšajte rôzne kanály, aby ste našli ten s najlepším výkonom;
 3. Skontrolujte rozšírené možnosti smerovača, ako napríklad QoS (Quality of Service), ktoré vám umožňujú uprednostniť určité typy prenosu a optimalizovať vaše pripojenie.

Tip č. 3: Zlepšite svoj prístupový plán a chráňte svoju sieť

Vyhodnoťte svoje požiadavky na priepustnosť

Je možné, že problém pomalosti vášho internetového pripojenia súvisí s nedostatočnou rýchlosťou vašej aktuálnej ponuky. Ak pripojenie často používa niekoľko ľudí súčasne alebo ak konzumujete veľa streamovaného video obsahu, môže to spôsobiť spomalenie.

V tomto prípade by bolo rozumné skontrolovať si predplatné a prejsť na ponuku s vyššou rýchlosťou. Neváhajte porovnať ponuky od rôznych dodávateľov, aby ste našli tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Chráňte svoju Wi-Fi sieť

Neoprávnené používanie vašej Wi-Fi siete môže výrazne spomaliť vaše pripojenie. Aby ste tomu zabránili, uistite sa, že vaša sieť je zabezpečená vykonaním týchto krokov:

 1. Zvoľte si silné heslo pre vašu sieť (pozostávajúce z veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov);
 2. Toto heslo pravidelne meňte;
 3. Vypnite systém WPS (Wi-Fi Protected Setup) vášho smerovača, pretože môže mať slabé miesta v zabezpečení;
 4. Aktualizujte softvér a systémy vašich pripojených zariadení, aby ste obmedzili zraniteľnosti.

Dodržiavaním týchto tipov by ste mali mať možnosť využívať rýchlejšie a stabilnejšie internetové pripojenie. Pamätajte, že problém môže niekedy súvisieť s externými faktormi, ako je kvalita siete, incidenty na linkách alebo dokonca saturácia vášho poskytovateľa prístupu. V každom prípade neváhajte kontaktovať svojho operátora, ktorý vám v prípade potreby poskytne ďalšie informácie a pomoc.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » Ak je internet doma pomalý, je to preto, že nepoznáte tieto 3 tipy na vyriešenie problému