Ak vaše dieťa robí tieto 3 veci, príliš ho rozmaznávate

Vážení čitatelia o Marie-Francúzsko, prístup k vzdelávaniu detí je cesta posiata otázkami a pôsobivými rozhodnutiami. Významné miesto medzi nimi zaberá otázka, či svoje drahé ratolesti príliš nerozmaznávame. V tomto článku, ktorý napísala Aline D., vám ponúkame nadčasový vzdelávací a psychologický predmet: ako rozpoznať znaky rozmaznaného dieťaťa? Budeme skúmať dôležitosť hľadania rovnováhy medzi náklonnosťou a limitmi, správanie naznačujúce nadmerné kazenie, dôsledky takéhoto správania na vývoj dieťaťa a metódy, ktoré treba implementovať na nápravu trajektórie. Ste pripravení ponoriť sa do tohto zložitého, ale nevyhnutného sveta pre rovnováhu našich detí? Nasleduj nás !

Pokušenie rozmaznať svoje deti

Moderné rodičovstvo je križovatkou dobrých pocitov a spoločenských tlakov, kde sa hranica medzi náklonnosťou a excesom môže stierať. Túžba dať svojim deťom viac, ako sme mali, sa môže zdať prirodzené, ale nadmerne kaziť má svoje náprotivky. Časopis rodičia zdôrazňuje tento rastúci trend a ukazuje, že mnohí rodičia pripúšťajú, že svojim deťom dávajú viac, ako dostali, čím vyvolávajú otázky o dôsledky pre rozvoj dieťaťa.

Neznášanlivosť „nie“

A rozmaznané dieťa sa často vyznačuje neschopnosťou prijať odmietnutie. Keď sa „nie“ stane spúšťačom emocionálnej búrky, je to varovný signál problematického pôžitkárstva. Psychologička Michele Borba zdôrazňuje, že neznášanlivosť odmietnutia môže viesť dieťa k tomu, že svoje túžby považuje za práva. Táto dynamika potom vyvoláva otázku rodičovská zodpovednosť pri stanovovaní limitov.

Silné reakcie a rozmary

z výbuchy hnevu Neprimerané správanie môže tiež naznačovať, že dieťa príliš často bez námahy získalo to, čo chcelo. Toto správanie, ak nie je kontrolované, môže narušiť učenie sa zdravej emocionálnej regulácii. Podľa obrázkov zo Shutterstocku sú plačlivé záchvaty hnevu a neustále záchvaty hnevu známymi scénami v živote mnohých rodičov. Preto je dôležité ponúknuť im stratégie na nápravu tohto správania.

Nevďačnosť za to, čo majú

Napovedať môže aj nevďačný postoj. Deti, ktoré si zrejme neuvedomujú hodnotu svojho majetku, môžu prejavovať charakterovú črtu vyvinutú nadmernou zhovievavosťou. Michele Borba zdôrazňuje dôležitosť vštepovania a autentické ocenenie za to, čo majú, aby zabránili vyhliadke na svet, kde sa všetko získava a nič si skutočne nevážia.

Pocit byť stredobodom pozornosti

Pocit nároku, alebo neustále pocit, že ste stredobodom pozornosti, je ďalšou výpovednou stopou. Prejavuje sa vtedy, keď dieťa očakáva, že jeho potreby a túžby budú mať za každých okolností prednosť. Prístup spočívajúci v jemnom preorientovaní dieťaťa na kolektívnejšiu realitu je potom nevyhnutný na podporu rozvoja zdravých a vzájomných vzťahov.

Dôsledky rozmaznaného správania dieťaťa

Dôsledky pokazeného detstva môžu byť hlboké a pretrvávať dlho po detstve. Často sú ovplyvnené medziľudské vzťahy, autonómia a schopnosť čeliť výzvam dospelého života. Vízia budúcnosti, v ktorej tieto deti, ktoré sa stali dospelými, budú bojovať o vybudovanie silných sociálnych väzieb alebo sa postarať samy o seba, je realitou, ktorá znepokojuje odborníkov v oblasti detská psychológia.

Ako napraviť správanie rozmaznaného dieťaťa

Tento obrázok nie je bez nádeje. Je možné podniknúť konkrétne kroky, ktoré povedú deti k vyváženejšiemu a odolnejšiemu správaniu. Stanovte si jasné hranice a učiť hodnotu vďačnosť aempatia sú základné stratégie. Každý z týchto prístupov zahŕňa premyslený zámer zo strany rodičov pri zvolenom spôsobe výchovy.

Stanovte si jasné hranice

Definícia hranice zdravé praktiky predstavujú základ vzdelávania. Nielenže uisťuje dieťa o tom, čo sa od neho očakáva, ale rozvíja aj jeho zmysel pre zodpovednosť. K dispozícii sú praktické rady a techniky, ktoré pomôžu rodičom zvládnuť túto základnú úlohu a zabezpečia dieťaťu upokojujúcu štruktúru.

Učenie vďačnosti a empatie

Vďačnosť a empatia sú dve vlastnosti, ktoré, keď sú vštepované, môžu zmeniť vnímanie a interakcie dieťaťa s okolitým svetom. Rodičia si môžu adoptovať vyučovacie prístupy na podporu tohto správania, ako sú každodenné rituály uznania alebo spoločné aktivity určené na posilnenie porozumenia a starostlivosti o pocity druhých.

Stručne povedané, tento článok má za cieľ viesť rodičov pri komplexnej úlohe nájsť rovnováhu medzi ich náklonnosťou a imperatívom stanoviť limity vedúce k vyváženému správaniu dieťaťa. Dobre vedené, menej rozmaznané deti sú na najlepšej ceste stať sa samostatnými, empatickými a vďačnými dospelými. A je to investícia, z ktorej profituje každý, od rodiny až po spoločnosť.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » Ak vaše dieťa robí tieto 3 veci, príliš ho rozmaznávate