Aký jazyk je na svete podľa UNESCO najťažšie sa naučiť?

Učenie sa nového jazyka je vždy zaujímavá výzva. Niektoré jazyky sú však oveľa zložitejšie ako iné a ich zvládnutie si vyžaduje značné úsilie. Podľa UNESCO existujú jazyky, ktoré sú obzvlášť ťažké a ich učenie trvá dlho. V tomto článku preskúmame rôzne jazyky a preskúmame kritériá, ktoré jazyk sťažujú.

Kritériá určujúce úroveň náročnosti jazyka

Na posúdenie zložitosti jazyka môže vstúpiť do hry niekoľko kritérií:

  • Gramatika : Niektoré gramatické systémy sú zložitejšie ako iné z hľadiska časovania, dohôd alebo dokonca deklinácií. Čím viac gramatických pravidiel jazyk má, tým náročnejší bude.
  • Slovná zásoba : Veľký počet slov a výrazov špecifických pre každý jazyk môže sťažiť asimiláciu.
  • Pravopis : Napríklad jazyky s nepravidelným pravopisom alebo s mnohými homofónnymi jazykmi sa budú pomerne ťažko učiť.
  • Výslovnosť : Niektoré jazyky majú zvuky, ktoré v iných jazykoch neexistujú, a preto môže byť ťažké ich reprodukovať.
  • Písanie : Komplexný systém písania s mnohými znakmi alebo znakmi môže tiež sťažiť učenie.

Najzložitejšie jazyky podľa UNESCO

Podľa UNESCO sú niektoré z najťažších jazykov na svete:

1. čínština

Čínština je považovaná za jeden z najťažších jazykov na učenie, najmä kvôli jej písaniu a výslovnosti. Tento jazyk používa systém písania založený na ideogramoch, približne 50 000 odlišných znakov. Ovládanie mandarínskej čínštiny si navyše vyžaduje znalosť približne 20 000 znakov. Mandarínčina je navyše tonálny jazyk, čo znamená, že význam slova sa mení v závislosti od intonácie, s ktorou sa vyslovuje. Rovnaký zvuk teda môže mať niekoľko rôznych významov v závislosti od použitého tónu.

2. arabčina

Arabčina sa často uvádza ako mimoriadne zložitý jazyk, ktorý sa môžu naučiť ľudia, ktorí nie sú rodenými hovorcami. Okrem písma, ktoré predstavuje písmená navzájom prepojené, má tento jazyk veľké množstvo špecifických zvukov, ktoré v iných jazykoch neexistujú. Arabská gramatika je tiež veľmi bohatá a náročná, najmä čo sa týka deklinácií a konjugácií.

3. grécky

Moderná gréčtina je známa aj svojou zložitosťou, najmä vďaka bohatosti gramatiky a originálnosti slovesných foriem. Časté používanie variácií robí učenie únavným. Okrem toho je to flektívny jazyk, to znamená, že slová sa transformujú podľa ich gramatickej úlohy vo vete. Okrem toho je písanie gréckou abecedou špecifické a vyžaduje si dodatočné úsilie zo strany študentov.

4. islandský

Islandčina je tiež považovaná za zložitý jazyk, pretože jej jazykový systém je veľmi odlišný od ostatných európskych jazykov. Gramatika sa vyznačuje mnohými výnimkami a zložitými pravidlami týkajúcimi sa okrem iného aj skloňovania. Islandská slovná zásoba je tiež hustá a slová sú často dlhé a zložené.

Iné jazyky, o ktorých je známe, že sú ťažké

Je zrejmé, že nemôžeme ignorovať niektoré ďalšie jazyky, ktoré môžu byť vnímané ako zložité z rôznych dôvodov:

  1. japončina : Vďaka trom rôznym systémom písania a komplexnej výslovnosti môže byť japončina skutočnou výzvou pre viacjazyčných študentov.
  2. fínsky : Podobne ako islandčina, aj fínčina vyčnieva z ostatných európskych jazykov a má osobitnú gramatiku s pätnástimi rôznymi prípadmi skloňovania.
  3. baskický : Jazykovo izolovaný od iných jazykov si ovládanie baskičtiny vyžaduje skutočnú investíciu do učenia sa gramatiky a slovnej zásoby, ktoré sú často veľmi vzdialené od štandardov, ktoré má francúzsky hovoriaci jazyk k dispozícii.

Je úroveň obtiažnosti jazyka subjektívna?

Aj keď niektoré jazyky majú nepopierateľne zložité vlastnosti, môžeme tiež povedať, že pojem obtiažnosti je dosť subjektívny. Vnímanie úrovne obtiažnosti učenia sa jazyka do značnej miery závisí od jazykového rámca každého jednotlivca a jeho osobnej motivácie pri učení sa tohto nového jazyka. Preto je dôležité mať na pamäti, že tieto hodnotenia nie sú univerzálne a môžu sa líšiť od osoby k osobe.

Bez ohľadu na vnímanú alebo objektívnu úroveň zložitosti jazyka, učenie sa musí viesť predovšetkým vášňou a túžbou objaviť viac o kultúre, ktorá fascinuje, motivuje alebo vyzýva. Okrem gramatických pravidiel a systému písania je to práve tento smäd po vedomostiach a zdieľaní, vďaka ktorým bude námaha pri učení nielen menej bolestivá, ale aj podmanivá a obohacujúca.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » Aký jazyk je na svete podľa UNESCO najťažšie sa naučiť?