Astrológia: tu je znamenie, ktoré je podľa štúdie najinteligentnejšie

Astrológia vzbudzuje čoraz väčší záujem a zvedavosť. Milujeme poznať svoj horoskop, učíme sa, ako veľmi naše znamenie zverokruhu určuje naše osobnostné črty a ako nám môže pomôcť lepšie porozumieť ľuďom okolo nás. Vedeli ste však, že nedávna štúdia sa zaoberala otázkou inteligencie vo vzťahu k astrologickým znameniam? Zistite, ktoré znamenie zverokruhu je podľa tohto výskumu najinteligentnejšie.

Štúdia, ktorá analyzuje inteligenciu znamení zverokruhu

Táto štúdia vykonaná výskumníkmi v oblasti psychológie skúmala súvislosti medzi rôznymi znameniami zverokruhu a úrovňou inteligencie meranou pomocou štandardizovaných testov. Na tento účel brali do úvahy reprezentatívnu vzorku niekoľkých tisícok ľudí z rôznych regiónov sveta a z rôznych socioekonomických prostredí. Účelom tohto výskumu bolo zistiť, či sú niektoré astrologické znamenia štatisticky inteligentnejšie ako iné.

Metóda používaná na meranie inteligencie

Na posúdenie inteligencie výskumníci požiadali účastníkov, aby absolvovali sériu psychometrických testov vybraných z najlepších referencií pri hodnotení inteligencie. Tieto testy pokrývali niekoľko oblastí, ako je pamäť, logika, riešenie problémov a verbálne porozumenie.

Zozbierané údaje sa potom analyzovali, aby sa vypočítalo celkové skóre inteligencie pre každého jednotlivca. Toto skóre bolo porovnané s astrologickými informáciami účastníkov v snahe odhaliť potenciálne trendy alebo korelácie medzi znameniami zverokruhu a inteligenciou.

Výsledok: najinteligentnejšie astrologické znamenie

Podľa výsledkov tejto štúdie jedno astrologické znamenie vyčnieva z hľadiska inteligencie od ostatných. Toto je nasledujúci znak:

Vodnár (20. 1. – 18. 2.)

V skutočnosti ľudia narodení v znamení Vodnára dosiahli najvyššie skóre inteligencie v porovnaní s inými znameniami zverokruhu. Vodnár je známy ako originálne, vynaliezavé znamenie s inovatívnou mysľou. Domorodci tohto znamenia sú často vnímaní ako zvedaví a kreatívni intelektuáli, ktorí neustále hľadajú nové nápady a skúsenosti.

Ďalšie znaky a ich postavenie v rebríčku inteligencie

Ak Vodnár zaujíma prvé miesto v tomto rebríčku, je zaujímavé poznamenať, že rozdiely v skóre medzi rôznymi znakmi nie sú významné. V skutočnosti vedci zdôrazňujú, že inteligencia je komplexný pojem, ktorý nemožno zredukovať na jednoduchý psychometrický test alebo astrálnu pozíciu človeka pri narodení.

Tu je však orientačné poradie ostatných znamení zverokruhu z hľadiska inteligencie podľa výsledkov tejto štúdie:

 1. Vodnár
 2. Blíženci (21. mája – 20. júna)
 3. The Scorpions (23. október – 21. november)
 4. Ryby (19. február – 20. marec)
 5. Kozorožce (22. december – 19. január)
 6. The Lions (23. júla – 22. augusta)
 7. Strelci (22. november – 21. december)
 8. Váhy (23. 9. – 22. 10.)
 9. Býci (20. apríl – 20. máj)
 10. Panny (23. augusta – 22. septembra)
 11. Baran (21. marca – 19. apríla)
 12. Rakoviny (21. jún – 22. júl)

A čo ďalšie faktory ovplyvňujúce inteligenciu?

Je dôležité si to pamätať táto štúdia si nenárokuje úplne vysvetliť variabilitu inteligencie medzi jednotlivcami. Náš intelektuálny potenciál pravdepodobne ovplyvní mnoho faktorov, ako napríklad naše rodinné a sociálne prostredie, úroveň vzdelania alebo dokonca naše osobné a profesionálne skúsenosti.

Táto štúdia však vyvoláva zaujímavé otázky o súvislostiach medzi našimi osobnostnými črtami a našim astrologickým znamením. V konečnom dôsledku zostáva otázka inteligencie otvorená interpretácii a môže sa časom vyvíjať v závislosti od kontextov, v ktorých pôsobíme.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Astrológia » Astrológia: tu je znamenie, ktoré je podľa štúdie najinteligentnejšie