Spoločenské masky, ktoré nosíme, aby sme sa páčili, potešili a boli akceptovaní ostatnými

V našich každodenných vzťahoch máme často tendenciu nosiť iné sociálne masky potešiť, splniť očakávania druhých a tak byť akceptovaní našimi rovesníkmi. Či už v našich profesionálnych alebo osobných vzťahoch, toto správanie nás niekedy môže odviesť ďaleko od našej skutočnej identity. Cieľom tohto článku je preskúmať dôvody, prečo si osvojujeme tieto masky, ich dôsledky a niektoré stratégie na lepšie zvládnutie tejto komplexnej reality.

Prečo nosíme spoločenské masky?

Existuje niekoľko vysvetlení tohto sklonu skrývať svoju pravdu za maskou:

  • Túžba byť milovaný a oceňovaný: Všetci chceme byť milovaní a oceňovaní ľuďmi okolo nás. Aby sme to dosiahli, môžeme byť v pokušení osvojiť si spôsoby myslenia a konania, ktoré zodpovedajú tomu, čo si myslíme, že od nás ostatní očakávajú.
  • Strach z odsúdenia a odmietnutia: Potreba patriť je základnou ľudskou potrebou. Strach z negatívneho hodnotenia alebo dokonca z odmietnutia zo strany nášho okolia nás teda môže povzbudiť, aby sme si osvojili postoje, ktoré skutočne neodrážajú našu osobnosť, aby sme unikli kritickému konfliktu.
  • Nízke sebavedomie: Keď si sami seba dostatočne neceníme, máme tendenciu hľadať potvrdenie a uznanie od ostatných. Dúfame, že úpravou nášho správania tak, aby zodpovedalo očakávaniam ľudí okolo nás, získame toto veľmi žiadané potvrdenie.

Všetky tieto dôvody sťažujú alebo znemožňujú niektorým ľuďom žiť svoj život autenticky.

Dôsledky nosenia spoločenskej masky

Ak sa z krátkodobého hľadiska môže nosenie masky zdať účinnou stratégiou na predchádzanie konfliktom a získanie súhlasu, existujú však strednodobé a dlhodobé dôsledky, ktoré môžu byť škodlivé:

  • Strata vlastnej autentickej identity: Rozdelením svojej osobnosti tak, aby zodpovedala tomu, čo očakávajú ostatní, sa nakoniec budete cítiť stratení a nebudete už rozpoznávať svoj vlastný odraz v maske. Otázky „Kto vlastne som?“ alebo „Čo vlastne chcem?“ » Potom bude veľmi ťažké odpovedať.
  • Emocionálne a psychické vyčerpanie: Neustále nosenie masky (niekedy aj niekoľkých v závislosti od kontextu) si vyžaduje veľa energie a môže viesť k vyhoreniu.
  • Povrchné vzťahy: Keď sa skrývame za maskou, nevytvárame skutočné spojenie s ostatnými, pretože komunikujú iba s verziou nás, ktorá nie je autentická.
  • Depresia: Z dlhodobého hľadiska môže nosenie masky viesť k pocitom osamelosti a izolácie. To môže viesť k depresii alebo aspoň hlbokému smútku.

Zdá sa teda nevyhnutné zamyslieť sa nad riešeniami a preventívnymi opatreniami, ktoré je potrebné prijať, aby sme sa nedostali do týchto pascí, s ktorými sú spojené nosenie spoločenských masiek.

Niekoľko tipov na lepšie zvládnutie sociálnych masiek

Naučte sa prijať seba takú, akí ste

Prvým krokom, ako sa vyhnúť skrývaniu za spoločenskú masku, je naučiť sa akceptovať samých seba. Toto prijatie pochádza čiastočne z uznania našich kvalít a našich chýb, ale aj uvedomenia si, že všetci sme iní – a že práve tento rozdiel nás robí bohatými. Rozvíjaním nášho súcitu so sebou samým budeme viac schopní plne prevziať svoju osobnosť voči ostatným.

Identifikujte svoje hranice a vedzte, ako ich vyjadriť

Aby ste zostali blízko svojej pravdy, je dôležité identifikovať svoje vlastné hodnoty a hranice a potom ich bez strachu vyjadriť. Nie je vždy možné vyhovieť každému, ale je nevyhnutné byť verný tomu, čomu veríte a čo cítite. Odvaha viesť dialóg s rešpektom, aj keď to môže viesť k nezhodám, nám pomáha nezabúdať na seba v prospech iných.

Odvážte sa byť zraniteľní

Byť autentický so sebou samým a ostatnými si vyžaduje opustiť náš vzhľad dokonalosti. Nie je potrebné byť hrdinom alebo divou: odvaha ukázať svoje slabosti a neistoty v konečnom dôsledku vytvára hlbšie vzťahy ako neustále udržiavanie vzhľadu.

Naučte sa ovládať svoje emócie

Jedným z dôvodov, prečo nosíme masky, je často strach z konfrontácie s našimi emóciami alebo emóciami iných. Ak si nájdete čas na to, aby ste sa naučili zvládať tieto emócie, či už prostredníctvom workshopov osobného rozvoja, skupín na počúvanie alebo jednoducho rozhovorom s priateľmi, môže vám to pomôcť uchýliť sa k menej. ochranné masky.

Rozvíjajte svoju asertivitu

Rozvíjanie asertivity vám umožňuje lepšie presadzovať svoje potreby a práva a zároveň rešpektovať potreby a práva druhých – bez toho, aby ste systematicky hľadali ich súhlas. Tým, že budeme asertívni, vyhneme sa pasci očakávaní v prospech skutočnej výmeny založenej na čestnosti a vzájomnej dobrej vôli.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » Spoločenské masky, ktoré nosíme, aby sme sa páčili, potešili a boli akceptovaní ostatnými