Tieto 2 znamenia čínskeho zverokruhu sa veľmi ľahko stanú priateľmi: kto sú?

Čínska astrológia, stará niekoľko tisícročí, je založená na odlišných princípoch ako západná a rozdeľuje jednotlivcov do dvanástich znamení reprezentovaných zvieratami. Každý z nich má svoje vlastné jedinečné vlastnosti a kompatibilitu s inými znakmi, a to aj pokiaľ ide o priateľstvo. Medzi znameniami čínskeho zverokruhu sú dve z nich obzvlášť známe tým, že sa ľahko nadväzujú priateľstvá: Drak a Kohút.

Drak, spoločenské a dynamické znamenie

THE drak je mocné, žiarivé a živé znamenie, ktoré sa nachádza v pozícii vodcu Zemský trojuholník v čínskej astrológii. Ľudia narodení v tomto znamení majú veľmi silnú auru, sú priateľskí a plní energie. Milujú byť obklopení svojimi priateľmi a ukazujú svoje veľké srdcia, vždy pripravení pomôcť tým, ktorých považujú za blízkych.

Výnimočné medziľudské zručnosti

Drak má veľkú charizmu a má skutočný talent na nadväzovanie kontaktov. Preto prirodzene priťahuje priateľstvo od iných znamení. Draci navyše nenávidia samotu a neustále vyhľadávajú spoločnosť iných. Vďaka ich párty a zábave si ostatní užívajú čas s nimi a rýchlo si vytvoria silné priateľstvá.

Kohút, empatické a spoločenské znamenie

THE Kohútje zo svojej strany veľmi spoločenský a komunikatívny človek, ktorý sa presadzuje ako líder v Kovový trojuholník. Ľudia narodení v tomto znamení sú požehnaní veľkou empatiou a úprimnou starostlivosťou o druhých. Majú tiež silný vkus pre sociálne interakcie a radi diskutujú, zdieľajú a učia sa od ostatných.

Emocionálna inteligencia Kohúta

Kohút má pozoruhodnú emocionálnu inteligenciu a inštinktívne chápe potreby a pocity druhých. Vďaka tejto vlastnosti si dokáže rýchlo vybudovať blízke vzťahy s ľuďmi, s ktorými sa stretáva. Okrem toho je Kohút vždy pripravený ponúknuť podporu a pomoc svojim priateľom, čo ešte viac posilňuje silu jeho priateľstva.

Prečo tieto dve znamenia tak ľahko nadväzujú priateľstvá?

Hoci obaja pochádzajú z rôznych trojuholníkov (Zem a Kov), kompatibilita medzi drakom a kohútom možno považovať za jednu z najsilnejších v čínskej astrológii. Ich komplementárne postavy totiž podporujú rýchle vytvorenie priateľstva založeného na dôvere, vzájomnom rešpekte a vzájomnom obdive.

Komplementárnosť a atrakcie

  1. Drak a Kohút zdieľajú určité vedenie, čo im umožňuje lepšie sa navzájom pochopiť a podporovať. Obaja sú tiež veľmi oddaní svojmu spoločenskému životu, čo posilňuje ich kompatibilitu.
  2. K dispozícii je tiež a komplementárnosť medzi družnosťou Draka a empatiou Kohúta. Prvý priťahuje ľudí svojou vitalitou a charizmou, druhý vytvára hlbšie spojenia vďaka pochopeniu emócií a pozornému počúvaniu.
  3. Okrem toho ich príslušné vlastnosti nútia tieto dve znamenia k tomu, aby sa navzájom obdivovali: Dragon je ohromený emocionálnou inteligenciou Kohútazatiaľ čo Kohút oceňuje prekypujúcu energiu Draka.
  4. LIch prirodzená spoluúčasť im umožňuje ľahko prekonávať názorové rozdiely či občasné konflikty. Vedia, že je v poriadku nie vždy súhlasiť, dokonca ani s blízkymi priateľmi, a radšej sa sústredia na pozitívne stránky svojho priateľstva.

Ďalšie znamenia čínskeho zverokruhu priaznivé pre priateľstvo

Ak bola v čínskom zverokruhu zdôraznená konkrétna príbuznosť medzi drakmi a kohútmi pre rýchle vytváranie priateľstiev, iné astrologické znamenia majú tiež podobnosti, ktoré môžu vytvárať krásne priateľstvá a veľkú kompatibilitu. Spomedzi nich môžeme citovať:

  • Potkan a opicaktorí zdieľajú bystrú inteligenciu a neukojiteľnú zvedavosť, a preto sú vždy k dispozícii, aby sa spoločne vydali na dobrodružstvá alebo prijali nové výzvy.
  • Vôl a kozaktoré sa navzájom dopĺňajú svojim metodickým a trpezlivým prístupom k ťažkostiam, čo ich robí efektívnymi pri tímovej práci.
  • Tiger a kôňdvaja rodení bojovníci, ktorí milujú súťaživosť a dokážu sa navzájom podporovať vo svojich osobných aj profesionálnych ambíciách.
  • Králik a prasaodráža láskavosť, súcit a záujem o blaho druhých, čo zaručuje priateľstvo založené na úprimnosti a úcte ku každému človeku.
  • Had a pesso zmyslom pre nepopierateľnú lojalitu a schopných navzájom sa počúvať a podporovať za každých okolností, vrátane tých najťažších.

Je dôležité zdôrazniť, že aj keď čínska astrológia predstavuje zaujímavú mapu rôznych osobností a ich potenciálnej kompatibility, netreba zanedbávať úlohu prostredia, vzdelania a životných skúseností, aby sme skutočne pochopili vzťahy medzi dvoma jednotlivcami. Priateľstvo, ako každý iný typ vzťahu, je výsledkom spoločnej práce a kvality interakcií medzi zúčastnenými stranami.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Astrológia » Tieto 2 znamenia čínskeho zverokruhu sa veľmi ľahko stanú priateľmi: kto sú?